Mūsų saviugdos įranga…

Buddhist_Psychology

“Mums nereikia daugiau pinigų, nereikia daugiau sėkmės ar šlovės, nereikia tobulo kūno, net ir tobulo partnerio. Būtent dabar, šią akimirką, mes turime savo protą, kuris yra visa būtiniausia įranga, reikalinga tam, kad pasiektume besąlygišką laimę.“
Jo Šventenybė 14 Dalai Lama

Pripažinti savo proto galią – pirmas, būtiniausias žingsnis, nuo kurio prasideda saviugdos kelionė.
Išmokti metodų, padedančių su protu dirbti – kitas žingsnis. Kol jo neugdome, protas panašus į beždžionėlę, triukšmingai lakstančią ir šokinėjančią nuo šakos ant šakos…
Darbas su protu nėra vien tik žinių kaupimas, jis įtraukia ir praktiką, kuomet žinios realizuojamos mūsų gyvenime ir tampa neatskiriama jo dalimi. Pats efektyviausias žinių realizavimo būdas – meditacija.
Yra įvairiausių meditacijos būdų, kuriuos galime praktikuoti, tačiau neramiam mūsų protui, įvairiausių dirgiklių apsuptyje, nėra lengva nurimti ir susitelkti sėdimoje meditacijoje.
Dinaminės meditacijos ateina mums į pagalbą, nes sukuria sąlygas praktikuoti meditaciją, pasitelkus judesį.
Tog Čod praktika skirta būtent darbui su mūsų protu, kuomet apvaldome savo emocijas ir jas perkeičiame į proto aiškumą. Protas nurimsta ir, kaip kad drumzlinas vanduo drumzlėms nusėdus, jis tampa skaidriu. Tuomet galime aiškiai regėti. Aiškiai regint, adekvačiau suvokiame save, savo gyvenimo situaciją ir įgaliname save priimti tinkamiausius sprendimus bei daryti geriausius pasirinkimus kasdienio savo gyvenimo tėkmėje.
Ugdant savo protą, mus vis dažniau lydi paprastumas ir aiškumas, padedantys mums net ir sunkiausiose gyvenimo situacijose.
Tog Čod – išminties kardas, nukertantis nesuvokimo, automatiškumo mazgus.

sword-manjusri

Spalio mėnesį vyks 3 renginiai, kuriuose galėsite ne tik susipažinti su Tibeto Išminties kardo praktika, bet ir pajusti jos poveikį sau.

Daugiau informacijos: https://ugnemikalauskaite.wordpress.com/naujienos

Kuomet sunku…

kuomet sunku

Sunkiais gyvenimo periodais, dienomis, kai jaučiamės silpni, sumišę, pažeidžiami, įsibaiminę… užsiimkime saviugdos praktikomis. Būtent šiomis dienomis įgyjame galios keisti savo požiūrį, būseną ir savijautą. Stenkimės, kiek tik įmanoma, skirti dėmesio savo kūno sveikatinimui, proto aiškumo ugdymui ir emocinei pusiausvyrai. Juk pačias svarbiausias, brangiausias dovanas gyvenime reikia pačiam atrasti ir sau įteikti bei išsivynioti iš slepiančio apvalkalo… Tam reikia motyvacijos, pastangų ir pasitikėjimo.
Tantrajana siūlo visą eilę lengvai kasdienybėje pritaikomų ir paveikių technikų darbui su savimi. Sunkiaisiais laikotarpiais jos atskleidžia visą savo jėgą, nes tuomet jų poveikis tampa mums akivaizdus. Išmokę naudotis šiais metodais, išmokstame gyventi drąsiai ir kūrybingai.
Kaip su šiais metodais susipažinti, kur jų išmokti?
Spalio mėnesį turėsite daug progų įvairiuose renginiuose.
Taip pat galite kreiptis asmeninei konsultacijai, užsiėmimui. Ar atkeliauti į konsultaciją su artimuoju, ar draugu.
Nepaliaujamai bėgant brangiam laikui skirkite jo iš tikrųjų sau!

Apie renginius:
https://ugnemikalauskaite.wordpress.com/naujienos

Kontaktai individualioms konsultacijoms ar užsiėmimams bei 2 žmonėms:
ugneboane@gmail.com, 865079686

SVEIKATINGUMO IR SAVIUGDOS PRAKTIKŲ DIENA!!!

Spalio 10 dieną – Šeštadienį:

  • 11:00 – 12:30 val. Džiaukitės Vaikų-tėvų Žaismingos Jogos Užsiėmimu

familyyogapic

  •      13:30 – 16:30 val. Paskirkite laiko Intensyviai Lu Džong Praktikai seminare:

    „Keisk savo kūną, keisk savo kvėpavimą,keisk savo protą

    yoga-tibetano-na

  • 17:15 – 18:30 val. Drąsiai susitikite save praktiniame – teoriniame Tibeto Išminties Kardo Tog Čod seminare.

Dragon-orange

Daugiau informacijos ieškokite:

https://ugnemikalauskaite.wordpress.com/naujienos

 

Erdvė mano gyvenime…

Foto: www.wallpapersdb.org

Kuo mums svarbi erdvė? Kaip ji reiškiasi mūsų gyvenime? Koks jos poveikis mums?

Tibeto medicina ir budistinė filosofija kalba apie 5 elementus, kurie mus įtakoja ir sąlygoja mūsų gyvenime. Visus elementus sudaro atomai, tad jie kuria formų pasaulį. Šie elementai: žemė, vanduo, ugnis, vėjas ir erdvė – pasireiškia tiek aplink mus – mus supančioje aplinkoje, tiek mūsų viduje – sudarydami mūsų kūną,  tiek ir vadinamame “slaptame“ lygmenyje – pasireik6dami kaip mūsų proto aspektai: emocijos bei proto būsena ir veikla. Jie neatsiejamai vienas su kitu susiję ir vienas kitą įtakoja. Visuose šiuose  lygmenyse elementai yra persipynę ir susiję, tad toks jų atskyrimas realiai egzistuoja tik konceptualiame lygmenyje.

Kodėl svarbu juos suvokti ir apžvelgti visus minėtus lygmenis? Todėl, kad tai – plečia mūsų mąstymą ir padeda mums visa tarpusavyje susieti – išorinį pasaulį, mūsų kūną ir protą. Iš kitos pusės, suvokdami vyraujančių elementų laiką ir pobūdį, gebame harmoningiau suderinti savo veiklas ir gyvenimo būdą bei ritmą. Subalansavus šiuos 5 elementus savo gyvenime, visos mūsų vidinės sistemos taip pat veikia sklandžiau ir sudaro kokybiškesnes sąlygas mūsų gyvenimui ir saviraiškai.

Dabar trumpai apžvelgsime vieną iš 5 elementų – erdvę. Erdvės elementas yra laikomas ypatingu, nes jis sudaro sąlygas pasireikšti visiems kitiems 4 elementams bei juos harmonizuoja. Erdvėje visa atsiranda, egzistuoja ir išsisklaido.

Išoriniame pasaulyje erdvės elementas yra mus supanti erdvė. Šis elementas stipriausiai pasireiškia po saulės laidos ir prieš brėkštant rytui, iki pirmųjų saulės spindulių. Tai – pats geriausiais metas visoms saviugdos ir sveikatingumo praktikoms, nes mumyse stimuliuoja proto aiškumą, imlumą ir ramybę, o mūsų kūnas šiuo laiku būna žvalus ir atviras.

Mūsų kūne šis elementas atrandamas visose mūsų kūno ertmėse – tiek erdvėje tarp ląstelių, tiek ir mūsų kūno organų vidinėse ertmėse. Erdvė sudaro sąlygas augimui. Taip pat erdvė susijusi su klausos pojūčiu.

Subtiliajame proto lygmenyje, netyra erdvės elemento savybė yra gobšumas,  “priešnuodis“ jam – dosnumas, o tyroji savybė – lygybė, neutralumas/objektyvumas arba  absoliutus sąmoningumas, budrumas ir laisvė.

Kuomet šis elementas mumyse subalansuotas, mes išgyvename “erdviškumą“ savo gyvenime. Jaučiame, kad yra galimybė viskam vykti mūsų gyvenime, viskam suteikiame erdvės, nes gebame prisitaikyti ir integruoti visas išgyvenamas patirtis. Mums viskam pakanka laiko, nors galime būti ir laibai užsiėmę. Vietoje to, kad vaikytumėmės išorinių įspūdžių, stimulų ir išgyvenimų, labiau susitelkiame į save pačius, orientuodamiesi į tai, ką jaučiame, išgyvename kažką patirdami. Mums būdinga tolerancija ir kantrybė.

Kuomet šio elemento mumyse per daug, prarandame ryšį su išore, su tuo, kas vyksta, mums trūksta sąmoningumo, savęs pajautimo ir ryšio su kitais elementais. Nejaučiame ryšio ir su savimi pačiais, sąmoningumo savo pačių atžvilgiu ir, to pasekoje, jaučiamės visiškai pasimetę bei gyvenimas mums gali prarasti prasmę.

Kuomet šio elemento mumyse per mažai, mes esame visiškai pavaldūs ir paveikūs tam, kas mūsų gyvenime beatsitiktų. Net pačios mažiausios problemos mums atrodo fatališkos ir neišsprendžiamos.

Svarbu suvokti tai, kad mes turime galimybę tiek prisitaikyti prie išorinių elementų, tiek ir subalansuoti savo vidinius išbalansuotus elementus įvairiausiais būdais, pavyzdžiui, per: mitybą, įpročių keitimą, dienos ritmą, elgseną, mąstymo būdo/požiūrio keitimą, per darbą su savo emocijomis.

Vienas iš paprasčiausių būdų kaip subalansuoti erdvės elementą – paprasčiausiai stebėti dangų.

Taip pat efektyvus būdas išoriškai paveikti šio elemento trūkumą, kurti erdvę aplink save – atsisakant nereikalingų daiktų, valant ir tvarkant savo gyvenamą bei darbo erdvę, perorganizuojant svarbias mums patalpas.

Vidujai bei subtiliausiame lygmenyje efektyviausias būdas yra Gydančioji Tibeto Joga Lu Džong. Ugdydama mūsų sąmoningumą, padėdama mums perkeisti savo negatyvias emocijas bei palaikydama ir gerindama mūsų sveikatą, ši ypatinga terapinė sistema tampa itin naudingu ir paveikiu savipagalbos įrankiu. Lu Džong ne tik subalansuoja mūsų erdvės elementą, tačiau ir visus kitus 4 elementus. Nesudėtingi judesiai yra nesunkiai išmokstami ir pritaikomi bet kokiai sveikatos būklei, o pirmoji pratimų grupė, vadinama “5 elementais“, skirta būtent 5 elementų subalansavimui visuose lygmenyse.

Nuo Rugsėjo mėnesio Tibeto Gydančioji Joga jums prieinama tiek seminaruose, tiek ir reguliariuose užsiėmimuose Lietuvoje. Daugiau informacijos apie šią jogą ir apie renginius galite rasti čia:

https://ugnemikalauskaite.wordpress.com/gydancioji-tibeto-joga-lu-dzong

Sąmoningai organizuodami savo gyvenimo aplinką, gyvenimo būdą ir rūpindamiesi savo kūno ir proto sveikata bei saviugda, mes kuriame erdvę… erdvę meilei, atjautai, pilnavertiškam gyenimui ir kūrybai. Esame įpratę rūpintis savo išore bei kūnu ir suvokiame tvarkos, organizuotumo, švaros ir vietos svarbą. Tačiau, ar vertiname ir kreipiame dėmesį savo protui ir emocijoms?

O kartais, net ir norėdami tai daryti nežinome kaip. Tibeto saviugdos ir sveikatingumo praktikos pateikia eilę nesudėtingų ir veiksmingų būdų. Tereikia žengti pirmą žingsnį 🙂

“Labai svarbu gyvenime pasirūpinti tyla, erdvumu ir aiškumu. Dažnai žmonės to nesuvokia. Kur tik bebūtų tuščia erdvė, jie bando ją užpildyti. Tačiau, jei visur kažko yra, nebėra erdvės. Todėl svarbu sukurti erdvę.“
Tulku Lobsang

Daugiau apie 5 elementus mūsų gyvenime:

https://tibetosaviugdospraktikos.wordpress.com/page/2

arba:

https://www.youtube.com/watch?t=1865&v=B7NjeYUidPM

Apie ramybę chaoso viduryje…

smilkalai

Turbūt ne vienas iš mūsų laikas nuo laiko susimąstome apie tai, kad norėtume keisti gyvenimo būdą, išvažiuoti gyventi į kaimą ar nuošalią vietovę, sukurti bendruomenę ar patraukti į kokią Tolimųjų Rytų šalį, kur būtų galimybė užsidaryti ir pagyventi bent metus ramioje, streso ir nerimo, skubos nepaliestoje aplinkoje…
Tačiau, arba nerandame tam laiko, galimybių bei sąlygų…, arba pamėginę nusiviliame, nes atrandame, kad visur žmonės yra labai panašūs, kamuojami daugelio įprastų problemų, emocijų, požiūrių, sunkumų…, arba, net ir atradę tokią “ramybės oazę“, susiduriame su savo vidiniais “demonais“, nes jie išryškėja visu smarkumu… O net jei ir pavyksta kažkur nuo visko atsiriboti, pailsėti, atsigauti, grįžę į įprastinę aplinką vėl jaučiamės užguiti, prislėgti ir “išmušti iš vėžių“ įprastos rutinos, pažįstamų problemų, iššūkių ir sunkumų…
Tad ką gi daryti?
Ar tai iš tikrųjų yra situacija be išeities?
O jei išeitis yra, tuomet kur jos ieškoti?
Budistinė filosofija kalba mums apie tokią išeitį, kuri nereikalauja radikalių sprendimų, antžmogiškų pastangų ar ypatingų gebėjimų.
Budistinė Tantrajanos mokykla siūlo mums ieškoti tokios “ramybės oazės“ savo viduje, nepaisant to, kur mes bebūtume, su kokiais sunkumais besusidurtume ir ką bedarytume.
Juk nebūtina būti jogu ar šventumo siekiančiu atsiskyrėliu tam, kad gyventume prasmingą, laimingą, ir pilnavertį gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų turime begalinį vidinį potencialą – savo išminties lobyną, kurį pažinę, galime prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą bei gyventi savo gyvenimą sąmoningai, mylinčiai ir konstruktyviai. Kokiu būdu? Vis geriau pažįstant save, skiriant dėmesio savo saviugdai ir sveikatingumui, integruojant savo patirtis ir žinias į savo kasdienį gyvenimą.
Kitaip tariant, mūsų gyvenimo kokybė tai – mūsų požiūrio klausimas.
Budistinė Tantrajanos siūlo kiekvienam konstruktyviai panaudoti savo labui tai, ką jau turime – savo kūną, savo emocijas, savo įprastą gyvenimo, darbo, šeimos aplinką. Nes į visa galima žvelgti kaip į galimybę, kaip į mokytoją, kaip į vidinės alchemijos procesą… Nes:
* Per savo kūną mes veikiame savo protą.
* Per gilų savo kūno pajautimą ir vidinio komforto ir vidinės tylos išgyvenimą, atrandame begalinę lyg visatos erdvė, proto ramybę ir aiškumą.
* Išmokę transformuoti negatyvias emocijas į pozityvias, įgyjame pasitikėjimą savimi ir drąsą priimti visus įmanomus gyvenimo iššūkius.
Atrastas vidinis mūsų potencialas ir galia bei sveikas pasitikėjimas savimi, įgalina mus priimti tai, kas į mūsų gyvenimą ateina, ir, ko negalime keisti, taip pat keisti, ką galime keisti bei paleisti tai, kas iš mūsų gyvenimo išeina. Toks harmoningas tekėjimas kartu su savo gyvenimu mus atpalaiduoja, sužadina mumyse spontaniškumą, natūralų jumoro jausmą ir vidinės laisvės išgyvenimą…
Tuo pačiu, besikeisdami patys, įtakojame ir esančius aplink mus. Tokiu būdu, lyg lašui įkritus į vandenį, mūsų gera savijauta ratilais sklinda į visas puses, pozityviai paveikdama kitus žmones…
Ir tam nereikia domėtis Budizmu, jau kažkame turėti įgūdžių, žinių ar kažką praktikuoti. Šie metodai yra prieinami kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, sveikatos būklės, filosofinių ar religinių pažiūrų.
Kaip išmokti šių paprastų metodų?
Kur su jais susipažinti ir kokiu būdu juos praktikuoti?
Jie – šalia jūsų 🙂
Šiame tinklalapyje galite pasirinkti jus dominantį renginį, kuriame pristatysiu eilę praktiškų, nesudėtingų ir itin veiksmingų Tantrajanos Budizmo praktikų, padėsiančių jums atrasti savo vidinę ramybės, išminties, atsipalaidavimo, pasitikėjimo erdvę, kuri leistų patogiai ir ramiai pasijusti kur bebūtumėte, net ir savo įprasto gyvenimo, rutinos, ritmo tėkmėje.
Norite, kad toks renginys būtų surengtas jūsų mieste?
Norite asmeniškai išmėginti kurią nors iš siūlomų paslaugų individualiame užsiėmime ar konsultacijoje?
Kreipkitės: ugneboane@gmail.com, 8-650 79686

Iki malonių ir naudingų susitikimų!

Jūsų ramybė jūsų rankose 🙂