Apie pasaulio matymą…

 ryztas ir ismintis
[Fotografijoje – Ken Watanabe]
“Žmogus mato pasaulyje tai, ką jis nešiojasi širdyje.“ (Gėtė)
Saviugda ugdo mumyse gilų pasaulio suvokimą. Tai nereiškia, kad mes užsidarome pozityvume ar negatyvume lyg šiltnamyje ir ignoruojame visa kita, kas neatitinka mūsų požiūrio. Mes įstengiame regėti platų vaizdą – su viskuo, kas tik pasaulyje egzistuoja ir vyksta. Tačiau, tai regėdami, pasitelkiame konstruktyvų požiūrį – vis labiau gebame reaguoti adekvačiai į visa tai, kas vyksta mumyse ir aplink mus. Sakydama “reaguoti adekvačiai“, turiu omenyje tai, kada reaguojama, remdamiesi realia situacija, o ne savo proto sukurtomis projekcijomis, paremtomis praeities traumomis ir ateities baimėmis…
Vietoje to, kad jaustumės nelaimingais, nuskriaustais ir baisėtumės “pasaulio žiaurumu ir neteisingumu“, giliai savyje nešiojamės meile ir atjauta grįstą požiūrį, padedantį mums suprasti kitus žmones ir jų veiksmų priežastis bei prisiimti atsakomybę už savo pačių motyvaciją, mintis, veiksmus ir kalbą.
Lai naujieji metai tampa galimybe užsiimti sąmoninga saviugda ir išsivaduoti iš “aukos“ sindromo bei džiaugtis vidine laisve.