Konsultacijos

TERAPINIS PROCESAS IR POBŪDIS:

mergulhar dentro

 1. Švelniosios Bio-Energetikos konsultacijos/sesijos trunka ~ 1.30 val.
 2. Pirmosios 1-2 konsultacijos skirtos:
  • Apsilankymo priežasčių išsiaiškinimui,
  • Gyvenimo traumų schemos sudarymui,
  • Susikurto gyvenimo modelio/scenarijaus identifikavimui, problemų priežasčių atradimui,
  • Terapijos tikslų išsikėlimui,
  • Terapijos proceso gairių apsibrėžimui.
 3. Kitų konsultacijų metu vyksta specialiai klientui pritaikytas terapinis procesas, kurio trukmė ir pobūdis priklauso nuo kliento poreikių, išsikeltų tikslų bei galimybių.
 4.  Konsultacijos kaina:
 • Pirmoji konsultacija (iki 2 val.): 35 Eur.
 • 1 (pakartotinė) konsultacija (1.30 val./ 2 val.): 25 Eur./ 30 Eur.

Neatvykus į konsultaciją arba paskirtą dieną įspėjus apie neatvykimą – taikomas kompensacinis mokestis, lygus pilnai paslaugos kainai (išimtis – liga).

 time hand

Vieta:

Sveikatingumo ir Saviugdos mini Studija Kaune, Žaliakalnio raj.

Laikas: Derinamas asmeniškai. 

be_happy_by_sceneyme-d5sj540

KUO ŠI TERAPIJA YPATINGA – NAUDINGA?

 • “Drugelio prisilietimo“ subtilumas:

Ši terapija jautriai atsižvelgia į kiekvieno asmens poreikius ir galimybes. Subtili terapinė intervencija, pagarba ir konfidencialumas yra esminės Švelniosios Bio-Energetikos ypatybės.

 • Efektyvumas ir ekonomiškumas:

Kiekviena Švelniosios Bio-Energetikos sesija atstoja apie tris verbalinės psichoterapijos susitikimus. Kadangi sesijose dirbama tiek su kūno, tiek su emociniu ir mentaliniu lygmenimis, terapinis procesas yra itin gilus ir paveikus.

 • Metodų gausa ir įvairovė:

Kadangi terapinio proceso metu naudojama virš 30 įvairių verbalinių ir kūno psichoterapijos metodų, jis yra įvairus ir lanksčiai bei adekvačiai prisitaikantis prie kliento poreikių bei proceso eigos.

 • Klientas lygus terapeutui:

Šioje terapijoje siekiama užmegzti lygiavertį terapinį santykį tarp kliento ir terapeuto. Terapeutas neklijuoja etikečių, nevertina ir nekritikuoja kliento patirčių ir gyvenimo sprendimų. Pagarba, pasitikėjimu ir atsakomybe grįstas santykis yra šio terapinio proceso pagrindas.

 • Terapijos ir žinių jungtis:

Ši terapija yra ne vien terapinis, tačiau ir edukacinis metodas. Terapinio proceso metu klientas turi galimybę sužinoti apie asmenybės vystymosi etapus, traumų pobūdį ir poveikį kuriant asmeninę “šarvų“ sistemą, gyvenimo modelio/ scenarijaus susikūrimo mechanizmą. Tokiu būdu, suderinant terapinį procesą su esminių Švelniosios Bio-Energetikos principų suvokimu, klientas tampa sąmoningesniu ir atsakingu savo gyvenimo atžvilgiu bei įgyja gebėjimus adekvačiai savimi rūpintis, atsižvelgdamas į natūralius savo poreikius.

 • Nėra nustatyto apsilankymų skaičiaus:

Klientas nėra įpareigotas lankytis nustatytą sesijų skaičių. Terapinio proceso trukmę reguliuoja pats klientas, orientuodamasis pagal savo savijautą, poreikį bei galimybes.

 • Plataus profilio pagalbos galimybės:

Terapinės sesijos gali būti taikomos: psichoterapiniais, edukaciniais (pvz: poros santykių gerinimui, sąmoningo nėštumo ugdymui mamai ir porai ir kt.), o taip pat ir fizinės/energetinės būklės pagerinimo tikslais (pvz: raidos sutrikimų atveju, po operacijų,  fizinių ir kt. traumų, kaip reabilitacijos proceso pastiprinimas ir kt.).